Manual Práctico dun Laboratorio de Química

As prácticas, procedementos, técnicas e material do proxecto funil.gal poden descargarse en forma de libro gratuíto. Podes acceder ao libro completo:

portada.gif

Manuel R. Bermejo, Beatriz Fernández, M. Isabel Fernández, Esther Gómez, Ana M. González, Marcelino Maneiro, Rosa Pedrido, Laura Rodríguez, Manual Práctico dun Laboratorio de Química, ISBN 978-84-608-4668-0

ou ben ir descargando segundo o contido específico:

1.  Diversas táboas periódicas, os nomes e os símbolos dos elementos químicos  

2.  Material dun laboratorio químico e normas de traballo e seguridade

3.  As operacións básicas en Química

4.  As técnicas de separación de substancias

5.  As prácticas no laboratorio de Química

5.1. Prácticas de técnicas de separación

      Separación dos compoñentes do leite

      Destilación dun viño: Determinación do seu grao alcohólico 

      Destilación por arrastre con vapor

      Procedementos de separación de substancias por cromatografía sobre capa fina e en columna

5.2. Prácticas para comprender as disolucións

      Preparación de disolucións

      Preparación dunha disolución de fertilizante

      Preparación de caldo bordelés (funxicida)         

      Determinación da conductividade dunha disolución

      Determinación do contido de azucre en refrescos

5.3. Prácticas para comprender os experimentos básicos da química

      Determinación do grao de acidez dun vinagre

      Determinación de carbonato cálcico en pensos 

      Precipitación e separación de carbonato cálcico

      Preparación de indicadores naturais

      Determinación da contaminación orgánica dunha auga pola oxidabilidade con permanganato potásico

      Determinación de SO2 total en viños. Método Ripper

5.4. Prácticas para preparar compostos químicos

      Síntese dun éster: Preparación da aspirina

      Obtención de biodiesel

      Saponificación. Preparación dun xabón

      Obtención de dióxido de carbono gas, CO2(g)

2015 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos